Transmisje mszy świętej

Nasze działania związane ze streamingiem na żywo dotyczą również transmisji Mszy Świętych. Coraz więcej parafii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wiernych, decydując się na montaż kamery internetowej w kościele i transmitowanie Mszy Świętej oraz licznych nabożeństw czy wydarzeń kościelnych. 

Jest to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą być fizycznie w kościele. Należą do nich osoby chore, sprawujące opiekę nad chorymi, uwięzione lub niebędące w stanie dotrzeć do kościoła. Ponadto wielu wiernych, którzy wyjechali poza granice naszego kraju w celach zarobkowych, chciałyby brać udział w życiu parafii m.in. poprzez transmisje internetowe.

Emisje radiowe z nabożeństw to również często praktykowane rozwiązanie, jednak streaming wideo, który zawiera nie tylko dźwięk, ale i obraz pozwala jeszcze dokładniej i pełniej angażować się w odprawianą Mszę Świętą oraz inne nabożeństwa czy wydarzenia z życia Kościoła.

Wielu proboszczów zastanawia się, od czego zacząć transmitowanie mszy świętych. Przede wszystkim niezbędny jest dostęp do Internetu, a cała reszta technicznych kwestii zostaje szczegółowo przedstawiona przez naszą firmę przed rozpoczęciem współpracy. Sam etap posiadania kamery internetowej jest bardzo prosty, a całkowite koordynowanie wszelkich procesów należy do naszych pracowników. Wszelkie działania zostają przez nas wytłumaczone i zaprezentowane w taki sposób, aby każdy mógł swobodnie zapoznać się z usługą.

Wybrane parafie w których realizowane są transmisje internetowe: