Transmisja na żywo prosto na stronę urzędu


Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych nasza oferta kompleksowych rozwiązań z zakresu transmisji internetowych skierowana jest w znacznej mierze do jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego kraju. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom związanym ze streamingiem na żywo stwarzamy dla obywateli doskonałą możliwość do partycypacji publicznej. 

Internetowe serwisy samorządowe są obecnie podstawowym i bardzo ważnym źródłem informacji o działaniach jednostek samorządu, jak również planach władz lokalnych. Ponadto dzięki transmisjom na żywo emitowanym w Internecie mieszkańcy poszczególnych jednostek samorządowych mają możliwość obserwowania w sieci przebiegu sesji rady swojej jednostki. Taka forma emitowania obrad gminy, powiatu lub województwa to doskonały i nowoczesny sposób na uczestniczenie w działalności organów samorządowych. Rozwiązanie to jest bardzo dogodne dla mieszkańców poszczególnych gmin, powiatów i województw, ponieważ każdy z nich z własnego domu może brać udział w obradach i pozyskiwać znaczące dla swojego miejsca zamieszkania informacje. Streaming na żywo emitowany w sieci w opinii wielu jednostek samorządowych daje możliwość regularnego obserwowania prac organów samorządowych, co znacznie przekłada się na wzrost poczucia mieszkańców, iż decyzje podejmowane przez władze zapadają jawnie i na forum publicznym. Ponadto jest to również idealne narzędzie do zwiększania transparentności działań poszczególnych jednostek samorządowych. 

Transmisje wideo w Internecie zyskują coraz większą popularność, a kolejne urzędy chętnie podejmują decyzję o rozpoczęciu streamingu na żywo z obrad. 

W związku z pojawieniem się pandemii Covid-19 nasza firma zadbała także o dodatkowe ułatwienie dla Klientów. Naszą kolejną usługą jest wideokonferencja sesji rady gminy czy miasta, a więc transmisja na żywo, w której może uczestniczyć jednocześnie wiele osób w czasie rzeczywistym.

Ponadto oferujemy możliwość automatycznej transkrypcji, a więc mechanicznie dodawanych napisów z relacji po zakończeniu transmisji. Urzędy są zobowiązane ustawowo do stosowania tej funkcji. To doskonała opcja dla osób niesłyszących oraz tych, które cechują się lepszym zapamiętywaniem informacji poprzez zmysł wzroku. Jakość transkrypcji automatycznej jest ściśle powiązana z jakością dźwięku na sali i nagraniu, jakością systemu konferencyjnego, poprawnością wymowy osób wypowiadających się, dyscypliną osób przemawiających i obecnych, akustyką sali oraz innymi czynnikami mogącymi zakłócić dźwięk na sali. 

Zadbaliśmy także o wszystkich radnych tych jednostek samorządowych, które korzystają z naszych usług wideokonferencji. Stworzyliśmy dla nich specjalny Panel Radnego, w którym selekcjonowane są wszystkie materiały z sesji, a informacja o pojawieniu się tych dokumentów wysyłana jest do radnych w formie wiadomości SMS. W Panelu tym istnieje możliwość ręcznej korekty tekstu, która zapisała się automatycznie podczas transmisji sesji. 

 

Przykładowe transmisje na żywo