Transmituj obrady na żywo prosto na stronę Urzędu

Coraz powszechniejszy dostęp do Internetu daje nowe możliwości obywatelom do partycypacji publicznej. Internetowe serwisy samorządowe są obecnie podstawowym źródłem informacji o działaniach jednostek samorządowych jak i planach lokalnych władz. Oprócz dostępu do w/w informacji mieszkańcy niektórych jednostek samorządowych mają możliwość śledzenia w Internecie przebiegu sesji rady swojej jednostki.

Transmitowanie obrad rad i sejmików to doskonały i nowoczesny sposobów na śledzenie działalności organów samorządowych. Jest to bardzo dogodne rozwiązanie dla mieszkańców, gdyż każdy z nich może z własnego domu uczestniczyć obradach. W opinii wielu organów samorządowych transmisje internetowe dają, możliwość łatwego śledzenia prac organów samorządowych co przekłada się na wzrost poczucie mieszkańców, że decyzje podejmowane przez władze nie zapadają „za ich plecami”. Ponadto jest to też idealne narzędzie do zwiększania transparentności działań poszczególnych jednostek samorządowych.

Warto podkreślić, iż internetowe transmisje obrad zyskują coraz większą popularność, a kolejne urzędy podejmują decyzję o rozpoczęciu transmisji internetowych.

Nasze przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu transmisji internetowych.

Dostarczamy też rozwiązaniu z zakresu kamer internetowych pokazujących wybrane atrakcje turystyczne czy zapierającej dech w piersiach panoramy. Kamera taka jest formą promocji danego regionu czy miejscowości.

Przykładowe transmisje na żywo