Gdzie można obejrzeć transmisję z rady miasta Bochni na żywo?

  • by
mężczyzna ogląda powiedzenie rady

Sesje rady miast muszą być udostępniane mieszkańcom w formie transmisji. Obowiązek ten został nałożony na samorządy już w 2017 roku i dotyczy wszystkich gmin bez względu na ich majętność oraz zaplecze techniczne. Ustawa o Dostępności Cyfrowej z 2019 roku nakłada dodatkowo na jednostki samorządowe obowiązek prowadzenia transmisji na żywo uzupełnionych o napisy dla osób niesłyszących. Celem udostępniania obywatelom takich transmisji ma być zapewnienie samorządom całkowitej przejrzystości, a także informowanie na bieżąco wszystkich mieszkańców o aktualnych działaniach radnych w myśl zasady, że są oni wybierani po to, aby jak najlepiej im służyć.

Jakie funkcje spełniają transmisje z sesji rady miasta Bochni?

Transmisje z sesji rady miasta Bochni na żywo mają zapewnić transparentność działań radnych. Ta nowoczesna metoda udostępniania wszystkim zainteresowanym mieszkańcom wydarzeń z posiedzeń rady miasta gwarantuje przejrzystość podejmowanych przez radnych decyzji. Dzięki temu żadna sprawa, która jest ważna dla mieszkańców, nie może zostać przemilczana albo wyeliminowana z posiedzeń. Transmisje na żywo z rady miasta są ustawowym obowiązkiem gmin, gdyż ich podstawowym założeniem jest zagwarantowanie jawności sesji. Mieszkańcy muszą mieć bowiem zapewnione prawo dostępu do transmisji ze wszystkich sesji, aby wiedzieć, co dzieje się w radzie miasta oraz mieć poczucie, że decyzje podejmowane przez lokalne władze zapadają na forum publicznym. Transmisje z rady miasta Bochni wpływają pozytywnie na społeczny odbiór pracy wykonywanej przez Urząd Miasta.

Transmisje z rady miasta Bochni – gdzie można je oglądać?

Chcąc obejrzeć transmisję na żywo z sesji Rady Miasta Bochnia, należy wejść na internetowy serwis samorządowy tego miasta i otworzyć zakładkę poświęconą relacjom online. Takie serwisy internetowe to obecnie najważniejsze źródło informacji o działaniach podejmowanych przez jednostki samorządu i lokalne władze. W Internecie można odnaleźć strony, na których są w czasie rzeczywistym emitowane obrady gmin, powiatów, województw albo miast. To bardzo komfortowe rozwiązanie, dzięki któremu każdy zainteresowany aktualnymi sprawami swojej społeczności mieszkaniec może uczestniczyć w obradach, nie wychodząc ze swojego domu!

Nasza firma zajmuje się realizowaniem transmisji wideo w Internecie. Oferowany przez nas streaming na żywo jest doskonałym sposobem na zapewnienie jawności posiedzeń i dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Wszystkie transmitowane przez nas obrady są zaopatrzone w funkcję automatycznej transkrypcji dźwięku na tekst, dzięki czemu po zakończeniu transmisji mechanicznie dodawane są do nich napisy. To doskonałe rozwiązanie umożliwiające śledzenie najnowszych wydarzeń z posiedzeń osobom niesłyszącym.

Jaki sprzęt jest potrzebny do realizowania transmisji z obrad?

Aby transmisje z sesji Rady Miasta Bochnia mogły być realizowane, niezbędny jest odpowiedni sprzęt. Koniecznym elementem jest kamera internetowa IP, która obsługuje protokół RTSP. Potrzebny jest również komputer, dzięki któremu możliwy jest streaming obrazu w czasie rzeczywistym. Niezwykle istotne są także wysokiej jakości mikrofony dla radnych umożliwiające przekazywanie dźwięku. Im lepsze mikrofony są wykorzystywane na sesjach, tym wierniejsza będzie automatyczna transkrypcja. Transmisja na żywo nie może się odbyć bez specjalnego oprogramowania umożliwiającego jej sprawną obsługę.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *