Czy transmisja mszy świętej na żywo jest dobrym sposobem na uniknięcie ryzyka zakażenia koronawirusem?

  • by
msza w kościele

Msza święta to dla katolików jeden z najważniejszych elementów życia duchowego. To sposób świętowania niedzieli oraz innych świąt kościelnych. Wierni mają obowiązek liturgicznego świętowania niedzieli, dlatego odwiedzają kościoły w ten wyjątkowy dzień. Problem zaczyna się, gdy z różnych powodów (np. własnej choroby albo sprawowania opieki nad chorym bliskim) nie mogą się do niego wybrać. Obecnie żyjemy w czasach pandemii, kiedy duże zgromadzenia odbywające się w zamkniętych pomieszczeniach są szczególnie niebezpieczne dla naszego zdrowia, ponieważ w tłumie znacznie wzrasta ryzyko zakażenia koronawirusem. Chcąc uniknąć tego zagrożenia, a jednocześnie pragnąc uczestniczyć w mszy świętej, można zdecydować się na skorzystanie z transmisji mszy na żywo.

Czy obejrzenie transmisji mszy na żywo jest tak samo cenne jak bezpośrednie w niej uczestnictwo?

Według Kościoła Katolickiego transmisja mszy świętej nie jest tożsama z uczestnictwem w tym misterium. We wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski z 1994 roku znajdują się informacje dotyczące rejestrowania liturgii na różnych nośnikach. Według tych zapisów na nagraniach mszy zostają utrwalone tylko drugorzędne elementy spełnionej czynności sakramentalnej, czyli słowa, gesty i dźwięki. Nie da się na nich utrwalić doniosłych ludzkich przeżyć ani najważniejszego w mszy świętej misterium, którym jest działanie Boga.

W wielu dokumentach kościelnych można jednak odnaleźć także inne informacje dotyczące transmisji mszy świętych w czasie rzeczywistym. Według nich nie jest to pełnowartościowe uczestnictwo w tych wydarzeniach, ale dobry jego zamiennik w sytuacji, gdy wierny nie może osobiście uczestniczyć w liturgii. Uczestnictwo na odległość w mszy świętej jest zatem pełnym doznaniem pod warunkiem, że wierny poświęci jej całą swoją uwagę. Nowoczesne środki przekazu dają możliwość całkowitego zjednoczenia się z celebracją mszy w tym samym momencie, w którym jest ona sprawowana w kościele.

Transmisja mszy świętej na żywo, a ryzyko zarażenia się koronawirusem

Coraz więcej kościołów decyduje się na zamontowanie kamery internetowej, dzięki której mogą być przeprowadzane transmisje Mszy Świętej, a także różnych nabożeństw i ważnych wydarzeń kościelnych. To idealna propozycja dla wszystkich wiernych, którzy nie mogą z jakichś powodów pojawić się w domu bożym osobiście. Najczęściej są to osoby chore, opiekujące się chorymi lub uwięzione.

W obecnej sytuacji to również świetna metoda bezpiecznego uczestniczenia w liturgii dla osób, które są szczególnie narażone na zarażenie się koronawirusem. Oglądanie i słuchanie na żywo Mszy Świętej w zaciszu swojego domu może być pełnowartościowym uczestnictwem w tym sakramencie, jeżeli tylko całkowicie się na niej skupimy. Dobrym pomysłem może być wcześniejsze przeczytanie wszystkich przygotowanych na daną mszę czytań i modlitw, dzięki czemu jeszcze pełniej będzie można przeżywać to wydarzenie. Decydując się na tego rodzaju uczestnictwo na odległość w mszy, wierni nie muszą przebywać w dużej grupie ludzi, dzięki czemu wyeliminowane zostaje ryzyko zachorowania na COVID-19. Zdrowie to wartość nadrzędna, o którą powinno się dbać, stosując wszelkie dostępne środki. Nowoczesne transmisje mszy są świetną metodą na ograniczenie tego ryzyka i zapewnienie parafianom zdrowia oraz dobrego samopoczucia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *